Vaizdo stebėjimo sistemos įrangos su įrengimo ir priežiūros paslaugomis pirkimas

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Kretingos rajono savivaldybės administracija
188715222
Savanorių g. 29A, LT-97111 Kretinga
Kretinga
97111
LT
Asmuo ryšiams: Sonata Skominienė
Telefonas: +370 44574140
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: https://kretinga.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=458960
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Regiono ar vietos valdžios institucija
I.5)

Pagrindinė veikla

Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Vaizdo stebėjimo sistemos įrangos su įrengimo ir priežiūros paslaugomis pirkimas
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

32300000  -  Televizijos ir radijo imtuvai ir garso ar vaizdo įrašymo arba atkūrimo aparatai
II.1.3)

Sutarties tipas

Prekės
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Vaizdo stebėjimo sistemos įrangos su įrengimo ir priežiūros paslaugomis pirkimas, įgyvendinant INTERREG V – A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos 2014-2020 m. projektą „Vaizdo stebėjimo kamerų įrengimas Latvijos ir Lietuvos miestų saugumui užtikrinti“, (Installation of video security surveillance cameras for ensuring safety in towns of Latvia and Lithuania“) VIDEOGUARD Nr. LLI-258.
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

50300000  -  Remonto, priežiūros ir kitos paslaugos, susijusios su asmeniniais kompiuteriais, biuro įranga, telekomunikacijų bei garso ir vaizdo įranga
51300000  -  Ryšių įrangos montavimo paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Kretingos rajonas
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Vaizdo stebėjimo sistemos įrangos su įrengimo ir priežiūros paslaugomis pirkimas.
Pirkimas apima:
1. 6 vaizdo stebėjimo kamerų įrengimą ir parengimą eksploatacijai naujose vietose:
1.1. Šventosios g. ir Klaipėdos g. žiedinė sankryža;
1.2. Klaipėdos g. ir Briedžio g. žiedinė sankryža;
1.3. Šventosios g. ir Šiaulių pl. sankryža;
1.4. Kretingos miesto I tvenkinys Parko g., Padvarių k.;
1.5. Kretingos g. ir A.Stulginskio g. sankryža, Jokūbavas;
1.6. Gintaro g. ir magistralinio kelio A11 sankryža, Vydmantai.
2. Vaizdo kamerų priežiūrą ir aptarnavimą.
3. Vaizdo stebėjimo programinės įrangos ir jai skirtos techninės įrangos įsigijimą ir įdiegimą.
4. Kitos veikimui reikalingos įrangos (tinklo įrenginiai ir kt.) įsigijimą ir įrengimą.
5. Techninės ir programinės įrangos priežiūrą.
6. Duomenų perdavimo linijų įrengimą.
7. Duomenų perdavimo užtikrinimą.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 30
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys: INTERREG V – A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos 2014-2020 m. projektas „Vaizdo stebėjimo kamerų įrengimas Latvijos ir Lietuvos miestų saugumui užtikrinti“, (Installation of video security surveillance cameras for ensuring safety in towns of Latvia and Lithuania“) VIDEOGUARD Nr. LLI-258

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Tiekėjai, dalyvaujantys pirkime, neturi turėti pašalinimo pagrindų. Tiekėjas/kiekvienas ūkio subjektų grupės narys/ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi įrodinėjant kvalifikaciją, turi pateikti užpildytą Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (EBVPD) pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 50 str. nustatytus reikalavimus. EBVPD gali būti pildomas interneto svetainėje https://ebvpd.eviesiejipirkimai.lt/espd-web, užpildžius atsisiunčiamas iš tos svetainės ir pateikiamas kartu su pasiūlymu. Su pasiūlymu teikiama EBVPD. Perkančiajai organizacijai išrinkus galimą laimėtoją, tik jo yra prašomi dokumentai, patvirtinantys pašalinimo pagrindų nebuvimą. Tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinantys dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 60 dienų iki tos dienos, kai galimas laimėtojas turės pateikti dokumentus. Tiekėjas turi turėti teisę verstis ta veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai įvykdyti ir yra įregistruotas įstatymų nustatyta tvarka. Pateikiama:
1) Tiekėjo įstatai arba Registrų centro išplėstinis išrašas arba atitinkamos užsienio šalies institucijos (profesinių ar veiklos tvarkytojų, valstybės įgaliotų institucijų pažymos, kaip yra nustatyta toje valstybėje, kurioje tiekėjas registruotas) išduotas dokumentas ar priesaikos deklaracija, liudijanti tiekėjo teisę verstis atitinkama veikla.
2) Valstybės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos išduoto atestato, suteikiančio teisę būti elektros įrenginių įrengimų rangovu iki 1000 V kopija, patvirtinta įmonės vadovo arba jo įgalioto asmens parašu ir įmonės anspaudu arba atitinkamos užsienio šalies institucijos (profesinio ar veiklos tvarkytojų, valstybės įgaliotų institucijų pažymos, kaip tai nustatyta toje valstybėje, kurioje tiekėjas registruotas), išduotas atitinkamas teises patvirtinantis dokumentas.
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:  
Pirkimo sutarčiai vykdyti tiekėjas turi turėti:
a) statybos darbų vadovą (statybos inžinierių ar architektą), turintį statybos inžinerijos arba statybos technologijų studijų krypties (šakos) kvalifikacinį laipsnį arba šių studijų krypčių (šakų) studijų rezultatus atitinkančios kitos krypties (šakos) kvalifikacinį laipsnį, arba kitą išsilavinimą ar baigusį universitetines menų studijų srities architektūros krypties studijas ir įgijusį architektūros krypties kvalifikacinį laipsnį arba lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją;
b) statinio projekto vadovą (statybos inžinierių ar architektą), turintį statybos inžinerijos arba statybos technologijų studijų krypties (šakos) kvalifikacinį laipsnį arba šių studijų krypčių (šakų) studijų rezultatus atitinkančios kitos krypties (šakos) kvalifikacinį laipsnį, arba kitą išsilavinimą ar baigusį universitetines menų studijų srities architektūros krypties studijas ir įgijusį architektūros krypties kvalifikacinį laipsnį arba lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją;
c) specialistą/-us, turintį/-čius (atskirai ar visi kartu) matininko kvalifikacijos ir geodezininko kvalifikacijos pažymėjimus.
Tiekėjas gali siūlyti vieną specialistą a) ir b) pozicijoms, jei siūlomo specialisto kvalifikacija atitinka nustatytus reikalavimus.
Pateikiamas vadovaujančių bei už sutarties vykdymą atsakingų specialistų sąrašas, kuriame nurodomos specialistų vardai, pavardės, kvalifikacija, pasitelkimo pagrindas (darbo ar kitus sutartinius santykius su nurodytu specialistu pagrindžiančių dokumentų data, pavadinimas, numeris) bei kvalifikacijos atestatų, pažymėjimų, išsilavinimą patvirtinančių dokumentų, arba lygiaverčių dokumentų kopijos, patvirtintos tiekėjo vadovo arba jo įgalioto asmens parašu.
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

Pardavėjui už faktiškai atliktus darbus:
1. finansuojamus iš savivaldybės biudžeto lėšų, apmokama per 30 kalendorinių dienų nuo atsiskaitymo dokumentų (priėmimo-perdavimo akto, PVM sąskaitos faktūros) pateikimo Užsakovui dienos;
2. finansuojamus iš ES fondų lėšų, apmokama per 60 kalendorinių dienų nuo atsiskaitymo dokumentų (pažymos apie atliktų darbų vertę, atliktų darbų aktų, sąskaitos-faktūros) pateikimo Užsakovui dienos.
Sutarties įvykdymas turi būti užtikrintas Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko garantijos rašto originalu arba draudimo bendrovės laidavimo draudimo raštu ir poliso originalu, kurio vertė turi būti ne mažiau nei 10 proc. nuo sutarties vertės su PVM. Sutarties įvykdymas užtikrinamas netesybomis (delspinigiai ir baudos).

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2019-06-05
Vietos laikas:  10:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Trukmė mėnesiais : 3  (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2019-06-05
Vietos laikas:  10:45
Vieta:  
Kretingos rajono savivaldybės administracija, Savanorių g. 29A, Kretinga, 207 kab.
Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:  
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 44 str. 11 d., tiekėjai nedalyvauja komisijos posėdžiuose, kuriuose susipažįstama su elektroninėmis priemonėmis pateiktais pasiūlymais.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
VI.3)

Papildoma informacija

Pirkimas atliekamas Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Klaipėdos apygardos teismas
Herkaus Manto g. 26
Klaipėda
92131
LT

VI.5)

Šio skelbimo išsiuntimo data

2019-05-21
Nr. Patvirtinimo data Teisės aktas
XIII-1330 2018-06-28 XIII-1330 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 46, 92 ir 95 straipsnių pakeitimo įstatymas
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (2019-01-01-2019-12-31)
XIII-327 2017-05-02 XIII-327 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 pakeitimo įstatymas
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (2017-07-01-2017-12-31)
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (2018-01-01-2018-12-31)
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (nuo 2020-01-01)
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.